Místní lidová knihovna Poděšín


Archiv

 

Malá knihovnická slavnost 2011

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádala již desátým rokem „Malou knihovnickou slavnost“, na které se snaží ocenit záslužnou práci knihovníků především neprofesionálních knihoven. Titul „Knihovna Vysočiny“ získalo doposud 156 neprofesionálních knihoven, jedna školní knihovna, která zastává i funkci informačního centra a v neposlední řadě byla oceněna i jedna (v současnosti již bývalá) profesionální knihovnice.
Při vyhodnocení 16 nejlépe pracujících neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina jsme vycházeli i v letošním roce z návrhů pověřených knihoven: krajské knihovny, Městské knihovny v Jihlavě, Městské knihovny v Pelhřimově, Městské knihovny v Třebíči a Knihovny Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. U příležitosti 10. výročí pořádání Malé knihovnické slavnosti jsme vyhodnotili navíc i dvě neprofesionální knihovny v Kraji Vysočina s nejlepší webovou stránkou. 

 

V regionu Žďár nad Sázavou


První oceněnou knihovnou v tomto okrese, která získala titul knihovna Vysočiny 2011“ byla Místní knihovna Jiříkovice, ve které působí jako knihovník již od roku 1960 (neuvěřitelných 51 let) pan Jiří Vališ.
Koncem roku 2006 došlo k renovaci budovy patřící obci – tzv. hasičárny a knihovna získala důstojné umístění. Díky dotacím Kraje Vysočina mohla být vybavena novým nábytkem a byl zaveden internet. Veškerý knižní fond je v současnosti zpracován v elektronickém systému REKS. Knihovna je od r. 1993 pobočkou Městské knihovny v Novém Městě na Moravě – ta pro ni nakupuje knihy a časopisy. Pan Vališ využívá ve velké míře výměnné soubory knih z mateřské městské knihovny i z pověřené knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Vlivem rozsáhlé výstavby nových obytných domů a přílivem mladých rodin s dětmi uživatelů knihovny každoročně přibývá.
Pan Jiří Vališ byl vždy jako starousedlík „duší obce“, 10 let psal její kroniku. Jako knihovník i člen společenské komise se zapojil do pořádání oslav -700 let i 725 let založení obce. Svoje znalosti z historie se snaží předávat formou besed, aktivně spolupracuje s nově vzniklým občanským sdružením.

                   

Místní knihovna v Pavlínově byla založena v roce 1926. O její chod se během celé existence starali učitelé zdejší školy, v roce 1989 přešla knihovna pod obec a od tohoto roku zastává funkci knihovnice paní Věra Moravová.
Kromě stálého knihovního fondu využívá možnosti zapůjčení výměnných souborů z Knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Tím se podstatně rozšířila výpůjční nabídka čtenářům knihovny. Ani zde se pokrok nezastavil a návštěvníci knihovny mají k dispozici počítač s internetem. Paní knihovnice spolupracuje s místní základní školou a společnou snahou vedou děti k lásce ke knihám.
O práci v knihovně říká:
„Miluji knihy a těší mě, že si čtenáři se mnou o nich povídají“.

                    

Výsledky činnosti Místní knihovna Poděšín nejsou rovněž zanedbatelné. Pan Jaromír Jágr převzal knihovnu po svém otci v roce 1998. Pan starosta o něm říká – „pan Jágr vede knihovnu s velkým přehledem, za jeho působení byl v knihovně zřízen historický regionální koutek, ve kterém jsou knihy a časopisy z naší obce a okolí. O tyto knihy a časopisy je velký zájem u většiny občanů.“ Knihovník velice úzce spolupracuje s obecním zastupitelstvem, které se mu snaží vyjít ve všem vstříc a velice dobrá je i spolupráce s pověřenou knihovnou ve Žďáře nad Sázavou, zejména v dodávání výměnných souborů knih.
Knihovnu v obci Poděšín navštěvují nejvíce občané v důchodovém věku a školní mládež, ale má i dost čtenářů z řad pracujících občanů.

         
     
 

U příležitosti 10. výročí pořádání Malé knihovnické slavnosti jsme vyhodnotili navíc dvě neprofesionální knihovny v Kraji Vysočina s nejlepší webovou stránkou. Na hodnocení se podílelo všech 5 pověřených knihoven v našem kraji – po zásluze zvítězila
v I. kategorii (vlastní webové stránky) Obecní knihovna Bory. Tato knihovna pod vedením manželů Křížových získala již řadu úspěchů: v roce 2004 se stala „Knihovnou Vysočiny“, v roce 2007 pak získala nejvyšší možné uznání v celostátní soutěži „Knihovna roku“. Nyní i ocenění za nejlepší webové stránky, které má z dvojice knihovníků na starosti především paní Blanka Křížová.
http://knihovna.bory.cz/

V II. kategorii (webové stránky pomocí šablony webu) zvítězila Místní knihovna Hodíškov (mimochodem „Knihovna Vysočiny 2010“). Tuto knihovnu i její webové stránky vede paní Dana Michalová.
http://hodiskov.knihovna.info

 

 

 

Kontakt: 566 675 150  E-mail: podesin@podesin.cz